Geografija in rastlinska sukcesija: Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin

Sprednja platnica
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Seznam slik
10
Seznam preglednic
11
Kamnišče
27
Prodišče ob Savi Dolinki
40
Območje preučevanja območji opazovanja in razmestitev
59
Statistika število in delež popisanih rastlinskih vrst
61
Nekatere najbolj značilne rastlinske vrste na podornem gradivu
67
Nekatere najbolj značilne rastlinske vrste na meliščih zgoraj levo
73
Pogled na del opuščene gradbene jame Šumi
87
Nekateri značilni parametri območij v gradbeni jami Šumi
88
Rastlinske združbe v gradbeni jami Šumi
93
Nekatere lastnosti prsti v gradbeni jami Šumi
94
Rastlinske združbe v gradbeni jami Šmartinka
99
Nekatere lastnosti prsti v gradbeni jami Šmartinka
100
Požarna ogroženost kraškega gozdnogospodarskega območja
107
Požarišče se večinoma zarašča z mladimi drevesi črnega topola
113

Temeljne značilnosti izbranih melišč z rdečo barvo
77
Enkrat previšan tridimenzionalni prikaz razporeditve rastlinskih
79
Primerjava poraslosti pogorišč in nepogorele okolice
117
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

O avtorju (2013)

Niè ni vneseno

Bibliografski podatki