Lirski subjekt: Rekonceptualizacija

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. feb. 2019 - 307 strani
Lirski subjekt si na ozadju literarnoteoretskega vprašanja o lirskem subjektu zastavlja vprašanje o subjektu v pesmi. Za kakšen subjekt gre? V kakšnem odnosu je z drugimi oblikami subjektivacije, ki jo človek doživlja v svojih raznolikih življenjskih praksah? Zaradi njenega izhodišča je študijo mogoče brati dvojno: po eni strani kot razvijanje rekonceptualizacije osnovnega pojma teorije lirike, lirskega subjekta, po drugi strani pa kot sprehod po temeljnih poglavjih teorije literature in, širše, teorij, ki utegnejo biti plodovite za rekonstrukcijo teorije lirike. Knjiga tako prinaša pomembne ugotovitve o načinu izražanja subjekta v pesmi in zastavlja začetek snovanja sodobne teorije lirike v slovenskem prostoru. Razgrne in uporabi pri nas še neznan instrumentarij za raziskave poezije, ki je tudi v mednarodnem pogledu še v začetku razvoja.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvod
9
Izjavljanje semantični in semiotični
18
Vprašanje o subjektu v filozofiji in družboslovnih znanostih
29
Vprašanje o liriki
35
Lirski subjekt v genološki luči
45
Hegel o liriki
52
Rojstvo pojma lyrisches
58
Moderne literarne teorije lirskega subjekta
68
Novalis
178
Vzporednice med Benvenistovo lingvistiko diskurza in Meschonnicovo poetiko diskurza ter neegološkimi teorijami individua in samozavedanja
181
Schleiermacherjev stil in predrefleksijska zavest
186
Predrefleksija in refleksija v pesemskem diskurzu
188
Pesemski subjekt in subjektna konfiguracija pesmi
195
trubadurski pesemski subjekt 197 Referenčni pogledi na subjekt pri trubadurjih
197
Elementi subjektivacije v srednjeveški filozofiji
200
Lirska persona in intertekstualnost
202

Sistem literature v odnosu do izjavnega sistem jezika
71
Sklep
77
Identiteta in diskurz
83
Poetry as Discourse Anthonyja Easthopa
89
Lirski subjekt v literarni teoriji Janka Kosa
95
Moderni pogledi na subjekt v pesmi
101
razpočenje enostnega subjekta
108
Subjekt v procesu pesmi subjekt pesmi v procesu
115
avtorska funkcija Foucault gledišče Lotman
128
Ducrotova polifonična teorija izjavljanja
141
subjektiviranje v govorici
147
Reference poetike diskurza
157
signifiance mnoštveni pomenjevalec
158
Rekonceptualizacija ritma recitativ kontinuiteta zgodovinskost
161
Subjekt v poetiki diskurza
163
Transsubjekt kot prostor individualne in kolektivne dialoške
166
Sklep
168
subjektivacije
169
Neegološke teorije individua
170
Individuum
172
Neposredna zavest
174
Frankovo tolmačenje Sartrovega predrefleksijskega cogita
176
Ravni izjavljanja in izjave metapesem performativ
208
Orkestracija glediščin glasov
211
oblika pomen telo subjekt
214
melodični subjekt kolektivni subjekt
218
Sklep
219
analiza pesemskega subjekta v pesmi Henrija Michauxa Upočasnjena 220 Matrica Michauxeve ženske lirike
220
Polnina praznina
222
subjekti izjave in gledišča
225
Izjavljanje
228
izotopije
231
Recitativ v Upočasnjeni 232 Ritem in semantična prozodija
232
Semantična prozodija
236
Sklep
242
Raven izjavljanja kot posredovalna raven zgodbenega sveta
251
Dodatni parametri pri vzpostavitvi subjektne konfiguracije in njeni
257
Dodatki
263
Osnovna skica subjektne konfiguracije
275
Bibliografija
281
Imensko kazalo
293
Summary
299
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki