Marija Terezija: Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom

Sprednja platnica
Miha Preinfalk, Boris Golec
Založba ZRC, 1. sep. 2018 - 528 strani

Monografija o Mariji Tereziji se pridružuje številnim obeležitvam 300. obletnice rojstva cesarice Marije Terezije, ki so potekale v letu 2017. Vladarica je bila v preteklosti pogosto objekt znanstvenega raziskovanja, a večinoma v tujem zgodovinopisju. Slovensko zgodovinopisje se je do sedaj z njenim življenjem in vladanjem ukvarjalo sorazmerno malo. Pričujoča monografija tako prinaša številne nove ugotovitve in nove poglede na Marijo Terezijo in njeno dobo. Pri monografiji je sodelovalo več kot dvajset priznanih raziskovalcev, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Izhodišče prispevkov je slovenski prostor in vplivi cesaričnih reform nanj. Te reforme so bile korenite, temeljite in dolgoročne, kar pomeni, da njihove učinke čutimo še danes, čeprav se tega morda ne zavedamo. Druga rdeča nit monografije pa je ohranjanje spomina na Marijo Terezijo na Slovenskem kot tudi v njenih nekdanjih deželah, ki so danes samostojne države (Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Češka). Monografija je napisana pretežno v slovenskem jeziku, medtem ko so prispevki tujih avtorjev v tujem jeziku (nemško, angleško, italijansko in hrvaško) z daljšim slovenskim povzetkom.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

James Shedel
9
Ernst Bruckmüller
19
János Kalmár
41
Petr Maťa
51
Hrvoje Petrić
69
Peter Vodopivec
83
Miha Preinfalk
95
Vanja Kočevar
123
Ana Lavrič
281
Damjan Prelovšek
311
Marko Motnik
321
Vincenc Rajšp
351
Dragica Čeč
363
Katarina Keber
407
Marija Wakounig
421
Andrej Studen
435

Philip Steiner
163
Boris Golec
195
Matjaž Ambrožič
217
Liliana Ferrari
239
Lilijana Žnidaršič Golec
263
Rok Stergar
451
Viri in literatura
463
SEZNAM AVTORJEV
526
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki