Novejša slovenska leksika: (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri)

Sprednja platnica
Andreja Žele
Založba ZRC, 1. jan. 2009 - 408 strani
Znanstvena monografija se v grobem deli na dva dela, in sicer na teoretično oz. leksikološko-leksikografsko obravnavo novonastale leksike in na urejeno gradivno predstavitev z obsežnima seznamoma nove leksike s pomenotvornega in besedotvornega vidika. Seznam novejšega besedja je z leksemskega in pomenotvornega vidika nadgradila mag. Alenka Gložančev s sodelovanjem strokovne sodelavke Lučke Uršič. Drugi, besedotvorni seznam je delo doc. dr. Primoža Jakopina s sodelovanjem mlade raziskovalke Mije Michelizza. Koordinatorsko in uredniško delo v smislu ureditve naštetih vsebin v samostojno publikacijo in delne vsebinske prispevke k posameznim poglavjem pa je opravila nosilka projekta doc. dr. Andreja Žele.
 

Vsebina

Spremna beseda
7
v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri NSLSJV
37
Primož JAKOPIN Mija MICHELIZZA Andreja ŽELE
203
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki