Prometna dostopnost v Sloveniji

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2010 - 86 strani
Knjiga obravnava poglavitne značilnosti prometne dostopnosti do regionalnih središč kot osrednjih nosilcev regionalno-prostorske strukture v Sloveniji. Prometna dostopnost kot prostorska komponenta vpliva na najširši spekter razvojnih možnosti nekega območja, zato bi morala predstavljati pomembno sestavino pri urejanju regij oziroma prostora. Pozornost je najprej usmerjena v preučitev stanja na področju načrtovanja dostopnosti, nato pa so s pomočjo prostorskih analiz v geografskem informacijskem sistemu modelirane razmere v geografski stvarnosti. Te prikazujejo stanje prostorske uravnoteženosti in dostopnosti regionalnih središč ter ujemanje meja regij v različnih predlogih regionalizacije Slovenije z mejami dostopnosti njihovih središč
 

Vsebina

Del 1
11
Del 2
19
Del 3
25
Del 4
39
Del 5
56
Del 6
59
Del 7
60

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki