Digitalni podatki

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2016 - 272 strani

 Knjiga Digitalni podatki je že 13. v zbirki GIS v Sloveniji. Tudi namen te knjige je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Digitalni podatki so eden izmed osnovnih stebrov geografskih informacijskih sistemov, zato v knjigi prikazujemo, kakšne so možnosti njihove uporabe. V zadnjem obdobju je predvsem lidarsko snemanje povzročilo razmah zelo natančnih in raznovrstnih analiz. V knjigi so nazorno prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so: geografija, hidrologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, arheologija, promet, poselitev, daljinsko zaznavanje in druga. Bralec bo v knjigi našel nekatere novosti v uporabnosti GIS-ov, hkrati pa se bo lahko seznanil tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Digitalni podatki (Digital Data) is the thirteenth volume in the series GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia). The goal of this volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Digital data is one of the main pillars of geographical information systems, and so this volume describes opportunities to put such data to use. Recently lidar scanning technology has increased the precision and diversity of analysis. The volume clearly presents project results and research in areas such as geography, hydrology, protection against natural disasters, archaeology, transport, settlement, remote sensing, and others. Readers will discover new features regarding GIS applicability and learn about interesting findings in these areas.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki