Labour Mobility in the EU

Sprednja platnica
Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik
Založba ZRC, 1. sep. 2018 - 160 strani

V šestih prispevkih monografije so analizirani obstoječi in porajajoči se izzivi na področju delovne mobilnosti v Evropski uniji, pri čemer jih avtorji obravnavajo skozi prizmo mobilnih delavcev v različnih poklicih. Z večdisciplinarnim pristopom in uporabo različnih metodoloških prijemov so avtorji ustvarili ogrodje za analitične diskusije o učinkih mobilnosti v EU, učinkovitosti in pravičnosti prostega pretoka oseb znotraj EU ter večplastnosti posledic za posameznike, države članice in nacionalne politike. Prvi prispevek je teoretski uvod v tematiko, ki mobilnost izčrpno predstavi kot teoretski koncept, politično agendo in temeljno evropsko vrednoto. Kompleksni preplet mnogoterih učinkov delovne mobilnosti, ki se pojavljajo na več ravneh, je v nadaljevanju obravnavan v petih študijah primera. Le-te osvetljujejo dileme, paradokse, učinke in posledice notranje mobilnosti v EU na primerih mobilnih zdravstvenih delavcev, umetnikov in kulturnih delavcev, napotenih delavcev, skrbstvenih delavk in visoko izobraženih delavcev. Vsi predstavljeni primeri so rezultat večletnih znanstvenoraziskovalnih prizadevanj in aktivnega delovanja avtorjev v različnih projektih s področja mobilnosti.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

MOBILITY
17
The Ethical Dimension of Healthcare Worker Mobility
39
The Mobility of Artists and Culture
63
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki