So z vilicami pisali. Folklorne pripovedi iz obèine Grosuplje in okolice

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2013 - 396 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Knjiga prinaša 555 etnoloških in drugih pripovedi z obmoèja obèine Grosuplje, ponekod pa seže èez obèinske meje. Pripovedi nas popeljejo v svet pravljic, bajk in legend. Iz njih izvemo, kako so nastali jurèki, kako so kraji dobili ime, katerih strašljivih bitij so se ljudje bali, katere svetnike so klicali na pomoè, ko so jo potrebovali. V pripovedih spremljamo èloveka od rojstva do smrti, izvemo, kako se dobijo otroci, kako odrašèajo, se izobražujejo, poroèijo, delajo in kako se poslavljajo s tega sveta. O znanih in manj znanih ljudeh so pripovedovali anekdote. Pogoste so šaljive pripovedi, saj so se vèasih smejali tudi žalostnim reèem, da so tako lažje prestali težave. Vsa zgodovinska obdobja so pustila sledi v spominu ljudi, bolj so oddaljena bolj nenavadne so zgodbe.Vèasih so se ob zimskih veèerih prebivalci cele vasi zbirali v eni hiši. Ob skupnem delu: ob  predenju lanu, delanju zobotrebcev, papirnatih rož, zob za grablje so plesali, peli in si pripovedovali, kaj so videli, doživeli, slišali. Dober pripovedovalec je bil povsod dobrodošel, poslušali so ga, èetudi je pripovedoval že veèkrat slišane zgodbe, in èe so bile šaljive, so se jim vedno znova smejali.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Beseda h knjigi Marija Stanonik
5
Kako sem zbirala pripovedno gradivo
21
O zapisu in narečnih značilnostih Vera Smole
359

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki