Stilistika slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi II

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2011 - 362 strani
 

Vsebina

Breda Pogorelec in jezikovna stilistika
7
TEORIJA SLOGOVNEGA RAZVOJA SLOVENSKE BESEDNE
19
O Retorika na Slovenskem nekdaj in danes
25
Slogovni razvoj slovenske besedne umetnosti 20 stoletja
45
Regionalnost jezikovnega izraza v slovenski besedni umetnosti
51
Stilno predhodništvo v Tavčarjevih delih
65
JEZIKOVNOSTILISTIČNE RAZISKAVE PROZE IVANA CANKARJA
79
Zgradba stavka v prozi Ivana Cankarja
91
Vloga oblike za razumevanje smisla v Cankarjevi prozi
195
Cankarjevo delo prelomnica v oblikovanju knjižne besede _
219
Jezik slovenskega ekspresionizma _
231
O vlo slovenskega ekspresionizma za umevanje slovenskega
245
Okvirna tipologija metafore v slovenski prozi 20 stoletja
255
NOVEJŠA SLOVENSKA PROZA
271
Jezik novejše slovenske proze _
287
Imensko kazalo
299

Ivan Cankar vozlišče razvoja slovenske besedne umetnosti
103
Ivan Cankar vozlišče slovenskega slovstvenega razvoja
123
O dveh značilnostih Cankarjevega sloga gramatična figura in metafora
135
Slogovni razvoj v Cankarjevi prozi
153
Vloga izrazov humorja v Cankarjevi prozi
162
Viri
308
Fotografije
315
Eibliografija Brede Pogorelec
325
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki