Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010

Sprednja platnica
Drago Perko, Matija Zorn
Založba ZRC, 1. jan. 2010 - 341 strani
Monografija, deseta po vrsti, v 34 znanstvenih in strokovnih prispevkih predstavlja presek trenutnega stanja uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS) v Sloveniji. GIS-i nudijo odlično priložnost za interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme. V desetih knjigah Geografski informacijski sistemi v Sloveniji je bilo skupaj objavljenih 294 prispevkov na skoraj tritisoč straneh.
 

Izbrane strani

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki