Kulturni svetniki in kanonizacija

Sprednja platnica
Marijan Dović
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 384 strani

Kolektivna monografija, ki jo sestavlja dvajset poglavij izpod peres večinoma slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, poskuša inovativno vpeljati nekatere analitične koncepte (kulturni svetniki in njihovi kulti, kulturno svetništvo), z njihovo pomočjo pretresti ustaljene humanistične predstave o procesu kanonizacije oziroma kanonu in na tej podlagi na novo osvetliti izbrane primere. Koncept kulturnega svetništva v tej knjigi služi splošnejšemu premisleku o nacionalizmu kot obliki sekularne oziroma civilne religije. Knjiga pri tem izhaja iz študij kulturnega nacionalizma, ki so od druge tretjine 19. stoletja naprej po vsej Evropi zabeležile razmah nacionalno motiviranega slavljenja »vélikih mož« kulture – pesnikov, pisateljev, skladateljev ter drugih umetnikov in intelektualcev. Množične razsežnosti komemorativnih kultov, ki so jim ritem dajale obletnice, predvsem stoletnice, vzneseno postavljanje spominskih obeležij in pestra ritualna orkestracija, pričajo o ključni vlogi slavljenja umetnikov pri formiranju modernih evropskih narodov.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Od kulture svetnikov do svetnikov kulture svetnik
47
Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes
71
IV
76
Evropska hagiografija med Bogom in narodom
79
La questione della lingua in kanonizacija
95
Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova
119
Od ideologizacije do ideologizacije na primeru
139
spominske slovesnosti v produkciji začetkov hrvaške nacionalne
155
Prešernu
241
Zakaj Stanko Vrazni kulturni svetnik?
255
Razvoj grofa Antona Aleksandra
271
Kanonizacija Antona Martina Slomška v
273
verskem in kulturnem kontekstu
289
Gaudí in Plečnik od kulturne kanonizacije do cerkvene
311
Toponomastika uličnih imen nacionalna identiteta
325
literarne ulice v ožjem središču Ljubljane
327

Njegoš med dvema svetništvoma slavljenje nacionalnega
189
Slovenska narodna prebuja in velmožje
207
Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije
221
Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o prevajanja Prešernov primer
223
Imensko kazalo
351
O avtoricah in avtorjih
367
Summary
371
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki