Glossarium Vindicum: Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja / Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2007 - 118 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor
7
Besedilo Text
31
Reprodukcije iz gradiva Reproduktionen aus dem Material
85
Življenje in delo Janeza Žiga Valentina Popoviča Peter Weiss
101
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki