Razvoj cestnega omrežja na Slovenskem ob koncu 18. in v 19. stoletju: Predelana doktorska disertacija

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 1994 - 159 strani
Delo obravnava razvoj cestnega omrežja na Slovenskem v 18. in 19. stoletju, poudarek je na 19. stoletju. Predstavljene so smeri in razvoj cest različnih kategorij, od državnih do deželnih in občinskih. Prav tako spregovori o mitnicah in mitnini, ki se pokažejo v dvojni vlogi. Na eni strani naj bi se tako nabiral denar za vzdrževanje cest, na drugi strani pa so pomenile vse večjo oviro v prometu. Delo predstavi tudi tehniko cestne gradnje v 19. stoletju, težave pri vzdrževanju in financiranju že obstoječih cest. Spregovori o cestni zakonodaji, ki je veljala za državne in deželne ceste ter o policijskih redih. Ob tem ne more mimo varnosti potnikov in tovora, ki je bila na cestah 18. in 19. stoletja večkrat ogrožena.
 

Vsebina

Del 1
5
Del 2
6
Del 3
16
Del 4
27
Del 5
61
Del 6
132
Del 7
133
Del 8
159

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki