Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2009 - 393 strani
Monografija obravnava predvsem oblikoslovno in besedotvorno problematiko slovenskega knjižnega jezika v obdobju njegovega nastanka. Čeprav se delo osredinja na glagol in njegove kategorije, so vključene tudi druge besedne vrste, v prid širine opisa pa pritegnjene tudi druge ravnine jezikovne zgradbe (pisna, glasoslovna, skladenjska). Odkrivanje sistemskih potez knjižnega jezika najpogosteje poteka preko analize jezika vzročnih besedil osrednjih piscev (zlasti Trubarja, Dalmatina in Krelja). K celovitejšemu pregledu prispevajo tudi rezultati preverjanja vpliva tujih prevodnih predlog ter dodane diahrone osvetlitve.
 

Izbrane strani

Vsebina

Del 1
i
Del 2
9
Del 3
13
Del 4
18
Del 5
33
Del 6
45
Del 7
48
Del 8
55
Del 16
177
Del 17
187
Del 18
188
Del 19
219
Del 20
229
Del 21
239
Del 22
253
Del 23
261

Del 9
77
Del 10
85
Del 11
99
Del 12
115
Del 13
129
Del 14
147
Del 15
167
Del 24
273
Del 25
291
Del 26
309
Del 27
315
Del 28
331
Del 29
333
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki