Sinonimni slovar slovenskega jezika

Sprednja platnica
Založba ZRC, 26. okt. 2016 - 1292 strani

Pomeni besed in besednih zvez slovenskega jezika so v veliki meri slovaropisno prikazani v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki je bil dokončan leta 1991 in z novejšim besedjem dopolnjen v drugi izdaji leta 2014. Pomenski opis danega jezika pa ni popoln, dokler ne omogoča pregleda nad sinonimi, tj. besedami in besednimi zvezami, ki so medsebojno v razmerju pomenske podobnosti in variantno ubesedujejo določeni pomen. Sinonimni slovar slovenskega jezika dopolnjuje pomenski opis slovenščine tako, da na 1292 straneh v 33 077 sinonimnih nizih prikazuje več kot 250 000 sinonimnih razmerij.  Slovar prihaja k uporabnikom kot jezikovni priročnik, ki omogoča pomensko in zvrstno-stilno vrednotenje leksikalne izbire v slovenskem jeziku, bodisi pri ustvarjanju besedila, bodisi pri njegovem interpretiranju.

 

Izbrane strani

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki