Slike strani
PDF
ePub

Dei decet Janctitudo. Inu S. Chryfoftomus: Cogita apud quem Aas, quibus cum inveces Deum , fcilicet cum Cherubim, cum Seraphim, cum omnibus cali virtutibus : fatis hoc tibi fas ad fobrietatem , cum recordaberis corpore confiantem, & carnes coagmentatum admitti , cum virtutibus incorporeis colhidare omnium Dominum.

Sizer bote hushi kakor Iudy , kateri s'hishe Boshi, fo bily fturili eno ralbojnsko jamo, ali kakor Iudas Iskariota, kateri je bil prishal k' Christusu kakor de bi hotel molit , inu je bil li perpclal niega laurashnike de bi gue na Chrish perbili, ali bote kakor uny Rabilni, kateri so prèd Chriftusa poklekuvali, kakor de bi hoteli njegu molit, ali so ga shlofali, inu v njega plvali. Satoraj le imate bati , de fe ne bò nepolnilu nad vamy s tu kar Isaias je prerokoval . In terra Sanctorum iniqua gelit , Isa.2Go & non videbit gloriam Domini . Aku pak vezh se boyte shtrajtinge tiga shivota kakor dushe. Ali kaj nenite

kateri taku G: Boga v njegovi hishi reshalite, de Bug bo vals pred shtrajfinge na tem svejtu pustil? gvishnu de ne . Sakaj spuninite de kadar ludje je bil nalhal v Templi predajat. Cum fecisset quafi flagellum 100m 2

, . de funiculis , omnes, eiecit de Templo . Spumnite nao Iuliana kateri shpot se je delal s Cerkvi , inu en dan fede na Altar, prezej puzhuti eno veliko bolezhino v trebuhu inu eno strasimo smert stury , inu do vekoma v pakli bo gorel . fpumnite na uniga nesreze hniga Gospuda Felix imenuivaniga , kateri se je polo mehoval de kersheniki taku lepu zieraio' nich Cerkve , prczej ena shila v perlih mu se urerga , inu vso kry s' kusi svoje greshna usta prelie, Spauumnite na Firsshta Lautaria, kateri Cerkve je bil odrupal, de bi svoio hisho obogatil, prczej je bil obnorel, inu sam sebe s' lobmy tergal , inu en strashan konz souril. Spumni te na Franzoskiga krajla Cariberra , kateri je taku inalu Cerkve shtimal de svoie kojne je bil sapovedal veno

Cerku

vy,

[ocr errors]

Cerku djati , prezej hudizh je bil njega , inu kojne obfedel, inu' neusmilenu yh umuril. Aku pak vam se sdi, de ty exempelni vam se neraimaio, dokler nihdar takushniga shpota Cerkvom nej ste sturili samerkajte to strashno historio , katero pred nekaterimi dnevi lime bral, inu nej dolgu zhassa , kar se je sgudilu , inu s’ tem sklenem.

Ie bila ena Gospodizhna' v' tem shlahrnim Mestu Ca. lauria , katera je bila silnu leipa , inu bogata , ali malu bogaboyezha, kir je vejdila de veliku ludy v Cerku pride, kjekaj je ona shla, nikar vshe de bi Boga molila , ampak de bi ludie njo molili, inu' gledali satorai vselej se je ven stol postavila de vfy lo jo mogli lahku vidit , inu slasti Moshke pershone, vse skusi po Cerkvi oferala , sdaj veniga , sdaj v tiga drugiga se je fmciala , inu ívoie nage bele persij kasala roshenkranız v rokah dershala inu s taistim se je iegrala, fvoic tovarshize motila ali ozly od teh mladih Gospudu nej obernila inu s Inaminom shnimij je govorila , sa volo katere nespodobnosti vezhkrat je bila kregana , ali la tu nej marala . En vezher je bila na pless pova. blena , inu v tem kir nar ble je plessala , ena velika bolezhina jo popade , inu fturij de na vus glass sazhnc shrajat, inu vpytı , inu po tleh se valati, vsy leo preshtrashio , od plessajna nchajo, inu na dun nico Gospuda ozheta jo nesseio , prezej vse Dohtarje vkup pokliznicio , ty

arzny skushaio

ali víc nezh nej pomagalu. k'sadnimu poklizheio Dugoune , Spovednik, sazhne pohleunu opomitat de se inia spovedat , inu grevingo iineti, de 6: Boga jc reshalila inu vrshoh dala de vezhkrat je bil reshalen, sizer de Bug jo ne bo hatel imeti, ali boganerodna shena s velikim ferdom. odgovorji ,Aku Bug mene n' hozhc kakorshna fiind nej me pusti , sakaj neshclim po fili k njeinu prici na tu herber Mashniku oberne, inu jezhat sazhnews

ty veliku

inu obene besscde vezh Mashnik nej mogal od nje spravit . Ozha te nesrezhne, inu greshno je menil de sé spoveduje, dokler taku dolgu Spovednik je bil fame per taisti, satorai poshle, de bi S. Reshnu Telu perncsli: Spovednik pak, kadar je vidil de nezh nemore opravit gre vo suoj klohster ; pernesse v’tem zhassu Mashnik S. R. Telu sa katerim veliku ludy je shlu , kadar pred hisho prideo , na nagloin en velik vejter vstane inu hishna vrata sapre , hlapzi tezheo vrata operat, ali nej bilu inogozhe yh odprejei , v tem sazhne enu raku strashnu topotajne v’taisti kambri , inu en tak shraj , inu krik , de vsy te so bily taku mozhnu prestrashili , inu sbeshali, inu cilu Mashnik s' S: R: Telessam v rokah se prestrashi, inu supet v Cerku se poverne : Shes en zhafs tu ropotajne , inu shraj nehı , ty domazhi gredo v kambro gledat : Polè vidio shpumper vus polomnen, skrinies vsc resvershene , guant , inu nje zier restroshen glashi, inu druga possoda vsa resbita , inu taiste nefrezhne martvu truplu par nagu venem kotu je leshalu, inu nie oblizhe je bilu taku respraskanu, inu odertu , inu nje persij taku rastargane, de grosa je bilu gledat, kadartā nesrezhni ozha leta strashni shpektakel vidi , pre. povci hishnim de obeniinu nenio povedat, inu po nozhi na tihona pusti tu greshnu truplu na britoff pokoppati, ali drugu jutru ta shegnana semla cu prekletu truplu vun vershe, ozha kadar tu shlishi se reserdi, inu pravi dokler semla te n’hozhe imeti, pridite vsy hudizhi , inu vseinitco; Polè poln luft strashnih crlu se vidi, kateri tu fardamanu truplu sgrabio , inu v pakal s' sabo nesseio , Ah sdaj vidimo de je rejss kar S: Paulus pravi : Si quis 1.Cor.s Templum Dei violaverit , disperdet illum Deus. Satorai vals" prossim N: N: , de te strashne shtrajfinge ne bodo nad vals prishle , vlimite gori vuk S: Chrylostoma , Ne-om... mo igitur animo refoluto facras illas ædes ineat focius , ne- Incom. Det mo rerum vitæ humine conflia illo tempore volutet , fed om. Na,,

ni terrena forde an ineo palfa in cælum quisque fe totum transa ferat , utpote , qui propinquus folio glorie Stet', cum Serame , optimo , gloriosiffimo Deo. Amen.

[graphic][ocr errors][merged small]
[merged small][graphic][graphic][merged small]
« PrejšnjaNaprej »