Slike strani
PDF
ePub
[blocks in formation]

794 | Rör, ej hänförliga till nr 793 i allmänna tariffen, valsade eller dragna, oarbetade:

ur 806 811

ur 812

[blocks in formation]

1. Godstjockleken av muffrör mätes icke vid muflen utan i röret.

2. Anbringandet av gängor vid rörändarna, stukning av rören för fasthållande av fläns-
ringar ävensom avskärning av ojämna ändar anses icke såsom bearbetning.

Städ...

Handsågar och sågblad:

cirkel-, band- och lövsågblad

andra sågblad; handsågar..

Filar:

av 16 cm längd och därunder

av mer än 16 cm men icke över 35 cm längd

Anmärkningar till avdelning 17A i allmänna tariffen.

1. Beträffande varor av järn och järnlegeringar anses icke såsom bearbetning en grov
påstrykning av oljefärg eller tjära, bestrykning med grafit eller fett, avlägsnandet av
glödspån genom betning i syra ävensom, i fråga om rör, utvidgning eller strypning av

rörändarna.

2. Järn i stänger, tråd, plåt, rör och andra järnvaror, vilka på mekanisk väg erhållit ett
överdrag av koppar, kopparlegeringar, nickel eller aluminium eller på kemisk väg för-
nicklats, draga, för så vitt icke i allmänna tariffen särskilda bestämmelser därom gälla,
en tullförhöjning av 50%. Om särskilda tullsatser äro gällande för nämnda föremål, då
de äro polerade eller i allmänhet bearbetade, läggas dessa tullsatser till grund för be-
räknandet av tullen.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

164 Konfitüren, nicht besonders genannt, das Gewicht der Schachteln, des Pa.
piers, der Büchsen, Flaschen und ähnlichen Umschließungen eingerechnet
Wein:

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

164 Konfityrer, ej särskilt nämnda, vikten av askar, papper, burkar, flaskor och dylikt emballage inberäknad

[blocks in formation]
[blocks in formation]

228

228

[blocks in formation]

kg

[blocks in formation]

323 Freimarkenalben, auch mit eingefügten Freimarken; auch Teile zu solchen Alben ...

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

aus 360 Ungesponnene Kunstseidenfiber und sonstige ähnliche auf künstlichem Wege aus Cellulose hergestellte ungesponnene kurzstapelige Spinnfasern, auch gekämmt ...

[blocks in formation]

Garne daraus

1 kg

0,50

au8 362 Teppiche, nicht geknüpft, Meterware oder abgepaßt, auch zusammengenäht, gesäumt, eingefaßt und mit Fransen versehen; ferner abgepaßte Tisch. tücher und Sofadecen ...

[blocks in formation]
[blocks in formation]

aus 705 Glaslinsen für Schiffs., Auto-, Fahrradlaternen und elektrische Taschen

1 Stüd

7,50

100 kg

5

frei

[blocks in formation]

40

bearbeitet:

975

andere Waren, auch mit gefaßten Steinen oder Perlen

1 kg

20

[blocks in formation]

ur 360 Ospunna konstsilkefibrer ävensom andra motsvarande, på konstlad väg ur cellulosa framställda spånadsfibrer i mindre längder, även kammade....

[blocks in formation]

Garn därav ...

ur 362 Mattor, icke knutna, metervara eller avpassade, även hopsydda, fållade, kantade och försedda med fransar; ävensom avpassade borddukar och sofföverkast

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrejšnjaNaprej »