Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oh gdu bi mogal sraitat , iuu dopovedat gnade prejete si

kusi offer S. Mathe inu andohtliu poshlushainc taiste ? Pad.Christ Jest bi mogal N. N. povedat od Ferdinanda Antolina Ge. p.2.c.3.8. nerala , de v' tem kit on je (veto Masho poshlushal, njc.

govi Saurashniki Sarazenarij , lò bily 'zhes njegove sholne.
rje s' veliko mozhio padli ; ali namcjsti Ferdinanda v tem

zhalsu en Angel Boshy le je voiskoval, inu Sarazenarje re. Sw.inVit.Ipodil. De kader S. Isidorus je S. Malho poshlushau , An.

gelij sa na mejsti njega orali , inu dellali. De en popotni
zhlovek nej hotel pres Malhe na rajsho le postavit, kakor

to bily njegovi tavarshi Aurili, katiri veliku nçsrezh na raja Thomas shi lò imeli, on pak kadar je bila masha yun, gre s' zer. Cant.l.zi kvi, ga trezha eden na kojnu , ter ga k sebi polsadj, inu

she taisti dan ga 'na dumm trezhnu pernelse , tovarshi pak

zhes dolgu zhálsa kumaj, to bily damu prishli. En shush. Sar.inVi tar , kateri vtak dan je S. Masho shlishau je bil hitru obo. S.Joan.E. gatil, njegovu loled pak, katiri nuzh , inu dan je dellal, leem, je vener stradal , sakaj nej k' Mashi hodil , ali kadar po

vuku , inu exempelnu svojga loleda vsak dan je k' Mashi

shal , jc vekshi shogin imel. V tem lejti 1583. Trydel. Thom.Bo- seti Bolnikou yeni hishi mozhuu bolni tò leshali , inu s’ zin.l.s.de kusi obeno arznio ordravit nej 10 mogli ; en dan sò bily S.Eccl.

iprossili Mashnika , de bi v nyh hishi Masho bral, inu ka.

kor je bila Masha vun, vsij fo bily osdravili. Joannes Beierl.tit. Rheatinus vsak dan s' veliko andohtio je S. Masho shlishal, Sacrif.fer.inu ta S. Offer sa odpuszhajne (vojh grehou G, Bogu off. 45,

ral , je lete besede od Nebels.shlishal. Dimissa junt tibi
omnia peccata tua. Vi shtajerski deshelli je bil en Gospud,
katiri je leto skushnavo imel , de se imel tam sebe obé.
shit, katire hude mitli le nej mogal reshit ; En dan pri-
de ki temu Gospudu' en Duhounu , ter lyctoua njemu ,
de bi vlak dan imel S. Matho shlishat , aku lete hudizha.
ve skushnave se hozhe reshit , v buga ta Gospud, inu ta
skushnáva nchà : En dan sa volo velikiga opravila je bil
Malho samudil kacitu je bil sastopil od eniga kmeta

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

katiri

bels

hoz hu be

katiri je od Malhe daniu shal, ta Gospud sazhne zagovati,
inu mozhnu iamrat ; kinct pravi k' Gospudu : zhc hozhc-
to vam predam jest Malho, katiro sim shlishal, Gospud
mu da plajsh sa Masho, kakor kmet je shclil ; ter gre v
Zerku Bogu le perporozhit , inu kadar gre nalaj damu ,
najde knicta de se je bil nen hrast obelel, Ah gvishnu nej
mogozhc sraitat, inu dopovedat nuz andohtliviga poshlu.
shaina S. Mallic, sakaj s' kusi S. Masho dolcthcmo víc.
kar poterbvjenio taku do shihcr rczhen is' S. Paulam. Corinth.
In omnibus divites fa&ti eftis in eo.

Taku de imiani velikc.1, urshoh k mojni Polhlushavizon (c obcrnit rekozh : Adeamus ergo cum filutia ad thronum gratie , «t wisericor. . diam confequamur , do gratiam inveniamus in anxilio opor

4

1

tuno,

9

sklonem s' tcna kar am bral, de le je bilu sgodilu vi tej delhcli Biturica : Je ena Lutersh Mati dojla , otroka kateri nej bil enu lejtu star ; v tem lc klenka k' Mashi v Cerkvi til katolish otrok na vus glass sazhnc shraiat. Ad Millam , ad ilfom. Mati se sazhudi nad shtimo inu ociscdo tiga otroka, ga nelse v Zerku, stoy per Mashi , G. Bug relvetj to sheno , de Katolish rata. Ah Bug hotel de bi po vsih hishah otrozy shraiali , kadar le k' Ma. thi sgonj. Ad Milsam ad Misam. Morebiti de bi vezh Judy per S. Mathi" je nashlo, kakor sizer le najde : Ah moj vímicni Bug ! kadar bi bila ena lama Masha videsheli, Icty katiri to dalozh , bi klagovali de h: taisti nemorio priti , sdaj pak kir G. Bug vals je oskcrbil de vlak dan, ob vlaki urri v mejsti iniate S. Malho

inu venier vam se toshi k'tailti priti ? Kaj bi rekli, kadar bi shlisha. li, de Christus Jelus v drushbi Svetih Angelou je s' No. bels v' Zirku prishal gnade luden deliti , inu ozhitnu vrij niega vidio , ter vener de cden se najde v Mesti, de n' hozhc v Zirku pojti? bi djali , lata nej zhlovek , ampak hudizh

Vasha vera vals yuzhj de kadarkuli S. Masha se
Christus Jelus s' Nebels pride. &c.

Inu ychler (c
M

ncga.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3

bere

[ocr errors]

acganete s' hishe de bi v Zirku shli

sklenitc laniy zhic ste ludje karsheni ali ne, &c. Ad Millam , ad Misam. Sakaj G. Bogu nemorimo lubishi shluslibe Auriti , vekshi zhafti , inu huale dati , inu tudi sa nals ocmorimo vck. shi nuza dolczhi. Ad Misam, ad Milsam. Zhc n' kozh. te strajfani biti, kakor una dua katera nejsta hotela per S. Malhi olaci , kir tovarsh yh je lepu protsil , taisto nuzlı lò vsij trye vkupaj veni posteli pali, trejshi , inu vbyc tai. Ata dua katira nej (ta masho shlishala

inu temu katiri je nasho shilishal, neturj obene shkode.

Ad Misam, ad Mifum. &c.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic][ocr errors][ocr errors]

talio e zhu

od

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

NA

[ocr errors][merged small]

Dominus mecum est tanquam bellator fortis , idcirco ,

qui persequuntur me cadent , dos infirmi erunt.

[ocr errors][ocr errors]

Gospud Bug je s' mano , kakor en mozhan Vojs.

zhak , satoraj kateri mene pregainaio , bodò
premagani , inu slabi ratali. Hier. c. 20.

N

[ocr errors]

Ej rejls , kar nekiteri pravio, de : Magnorum non
est admiratio. De ty veliki v lastopnosti , inu
v modrusti obcni rejzhi le nezhudio , sakaj ony

urshoh vlakitere rézhy nove , inu nelnane sgruntaio , kateru ty preprosti sgruntat nemorio., sa tiga volo te zhudio : Jest pak pravem , de víakitera zhudna rejzh od nature imà, de le (turj zhudit tudi tem lastopnem : Gdu navej de vsi Generali , inu Vojszhaki Rimiki le ló zhudili , kadar ló vidili v luffti dua Odleria, ali Postoine , katere le ló vojskovale raunu takrat, kadar Antoninus inu Brutus Rimska Firshta na semli ftá le vojskovala ? Inu taku mozhnu le ló zhudili, de oroshje od prevelikiga zhu. da s' rok ym je bilu padlu. Gdu nevoj , de tudi Cessar Auguftus, kadar je Bogovom telletta , ouce

inu kosh. trune offroval, ter samerkal , de obcnu tele, obena au. za , obeden kashtrun nej volebi Terza inel , le je bil taku mozhnu sazhudil, de je bil ostal kakor, de bil samaknen?

Gdu

M2

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

6.1,

Gdu navej de ta Vuzheni , inu sastopni Dion skoraj bi bil
vumerl od prevelkiga zhuda , kadar je vidil de ta slana
inu grenka morska voda je bila slatka ratala, kadar ta neul.
mileni Trinog Dionysius je bil is Siracule pobegnil ? Gdu
nevej de ta ner sastopnishi ymej Ajdouski Vuzheniki Se.
neca le je taku mozhnu zhudil, de nej bil sam per sebi,
kader je (vejsde premishloval, de vse skusi po Nebesih te.
kajo , inu vener nihdar te nelmeishaio de silih tuli.
kain le yh naide ? Gdu na Irejtu se najde , dc bi le ne.
zhudil , kadar shlishi , ali (pumni , de Alexander ta Veli.
ki v kratkem zhalsu, inu s' maihino vojsko tulikajn Firsh.
tou inu krajlou je bil premagel , inu vekshi dell (vejtà

pod svojo oblast perpravil, kakor S. Pitsmu pravi od njega : 1. Mach. Constituie prælia multa , o obtinuit omnium munitiones , &

interfecit reges terre. Et pertranfijt usque ad fines terræ
V siluit terra in conspectu ejus. Inu de li njegou Imè lò
shlishali oroshje prozh lò vergli , inu pobegnili

. Od Juftin.l.a. kateriga juttinus pravi : Quod cum nullo unquam boste puge de dlex,

naverit , quem non vicerit nec ullam gentem adierit, quami
non calcuverit. Gdu je vmej N. N. de bi le ciniu nezliu.
dil ? Tedaj nej reils de : Magnorum non eft admiratio.
Inu jest danals (posnam , de tudi od preveliziga zhuda nc.
bom mogel skorai govorit , v tem kir jest premishlviem , de
Narh Sveti Varih S. Anton Appat s' maihino mujo , inu
v kratkem zhatsu je premagal vie Paklenske Firskte , inu

cilu te je shpot shnyh dellal , kakor de bi bily cne slabe In Vita Muhe. Dæmonis ita contemplit , ut illis exprobraret imbe. Sanct.

cillitatem. Inu kakor lo shlishali Imé nathiga Svetiga Va.
riha , se lo taku prestrashili , de v paklenskc jamc lo te.
kli se skriti. Sic autem Demonibus erat formidolofus
multi per Ægyptum ab illis agitati , invocato nomine Antonij
liberarentur. Taku sihar S. Varih , inu Pomozhnik nath
je je mogal rezhi : Dominus, mecum est tanquam bellstor for-
tis , idcirco qui perfequuntur me cadent e infirmi erunt.
Gyishnu letu je zbudu preveliku dc en fam zhlovik takorsh-

00

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ut

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PrejšnjaNaprej »