Slike strani
PDF
ePub

quod ad invocationem eius cælum ridet, terra lætatur, Amin geli congaudent, demones contremifcunt, & infernus conturbatur. Ali pak dokler Anglezi Mario Divizo lo sposnali sa svojo Gospo, inu Krajlizo, sakaj raunu letu hozhe rezhi tu s. Epipha S. Ime po bessedah S. Epiphaniusa: Maria Domina inter-de lauda pretatur. Meni pak nar ble dopade danashni dan tu Kar pra-.Virg. vi S. Ephrem, de namrezh Kakor se shlishi letu S.Ime Maria prezej vrata NebelhKe se odpreio. Nomen Mariæ eft portti.

S. Epiliate rum Paradissi referamentum. Satorai dokler Angelzi so ve-Series jdili de poprej Kakor eniga s'Kusi taiste Nebelhke vrata no-lau.V. ter postè priti dolgu zhassa vpralhsio gdu je taisti, Kateri noter priti hozhe, , Kakor je samerkanu tudi, Kadar Nash Odreshenik Christus Iefus je hotel v Nebu pojti, Angeli Kateri so naprej shli so terKali, inú djali: Attolite portas Ps. 2; principes vestras, beleuamini portæ æternales, Gintroibit Rex Gloria. Ali s'notrajduakrat so vprashali: Quis eft iste: Rex glorid zinu Kadar so shlishali de je: Dominusvirtutum . Takrat she li so bily odperli, de bi tedaj prezej vrata Nebes. hke Mari Diuizi se odperle je edn tega drusiga vprashal . Quæ eft ifta? de bi ta drugi odgovuril, leta je Maria, dulze Nomen desiderant responderi. Kateru S. Ime ima takushro muzh de prezej Nebelsa same od sebe gori odprejti morio Nomen Mariæ eft referamentum portarum Paradifi. Gvis. hnu Kakor tu S. Ime Nebessa so shlishale prezej se lo bile odperle, inu Krajlizo Nebelhko notri pustile, Katero Syn Boshy je na ta Tron nar lepshi possadil, Katero ti Angeli s’velikim víseliom zhastè, inu hualio. Ah vy frezhni Duhovi imate gvishnu veliK vrshob vasho Krajlizo zbastiti, dokler. s'nje sveraio vashi troshti, li zastite, inu hualite Mario Divizo, Prædicate gloriæ veftræradicem. Li vesselite se, inu eden h’temu drugiinu rezite, Hodie Maria Virgo.cælos afcena dit gaudeamus quia cum Christo regnat in æternum. Ah ali reuni my! sakai aku vy tam gori vihivate taiste Nebelshke troshte, mi tukaj doli shalujemo nasne reve: Ali vass profsimo spumnite, de tu Kar vy sdaj vlhivate je Sad te semle , Katera si de silih bodezha, vener s'Kusi gnado Boshyo, inu

E 2 valho

vasho pomuzh bo dober, inu sadak sad pernella, tu je aku vy bote nashe dushize po gostim obyskali, shirmali, inu vuzhili , inu s’ogniom lubesni Boshye sehgreli nasha smersla ferza, taku tudi my vam bomo K’vesselju dokler ftoij pissany. Gaudium erit in calo dor,

Inu ti O Krajliza Nebelhka, Katera sdaj taku vissoku fi poisdignena, Kakor je vredna tuoja suètust spumni te pohleunu prossimo na taisto veliko lubesan, Katero fi ti na semli pruti nam greshnikom imela, imu skerbnu sa tuoje shiushabnike prossiła, nikar na nafs sdaj, de si lih dalezh od nafs se najdesh, ncpossabi, ampak s’tuojmy vsmilenimy ozhiny gledajna nafs sapussene, inu reune sirotize, Kateri v’temi te nevarnosti se najdeino, inu aku je rejss Kar ty Poe. ti pravio de rossa drusiga rej, ampak folse teh svejsd, Kâ. tere nafs videozh s'takushnimi revami obdane s’poterplejna nad nuny se jokajo, Ti tudi Krajliza Nebesshká danass fi Kronani s'ívejsdamy, letroshtamo nikar víhe de bi se nad

namy jokala, ampak de bosh sezhes nais vsmilila, inu nam S. Bona, vselej pomagala, sakai S. Bonaventura K’tebi pravi Magna In Spec. fuiterga miseros mifericordia tua, o Virgo Maria! dum Se 8.

exulares in mundo, fed multo maior esse debet erga miseros dum regnas in cælo. Svejsde Katere na glavi imash pomenio de tiste stole prasne, is Katerih te svejsde teh puntarskih Angelzu my innamo napolniti, inu de ti imash nam pomogat; pomagajnam tedaj O Krajliza Nebeshka Kejkaj gori K’tebi priti. Inu aku vse Matere imajo to lastnust de svoje otroke vuzhe hodit, te prossimo vuzhinass Kiekajgori lèteti, inu bodi taista Postojna od katere stoij pilsanu. SiCUL Aquila provocans pullos fuos ad volandum, o super eos volitans. Pomagajnamò Maria Kjekaj gori priti, sakaj nass mozhu na saj viezhejo nashe hude shele. Ah! trabe nos fost te, curremus ir odorem vnguentorum tuorum. Inu reivetli nalho temno pamet s'ívetlobo tvoje gnade, de vie tu Kar

nam more napotu biti, de bi Kjeksi gori naprishli, de bitaMēb.c. 4. istu furashili, inu s'praviga serza rekli: Festinemus ingredi inillium beatam requiem. Inu gvishnu sc bo letu sgodila

aku

aku ti Nebeska Efter bosh tuojga lubiga shenina krajla Nebeshkiga sa nafs prossila rekozh : Dona mibi animas pro quibus rogo, & populum meum pro quo obsecro. Ne zviblajte N. N. sakajgvishnu Maria Diuiza pres ysiga Konza bo sa nafs prossila, inu tudi bo vshlishana, aku li my skusi nashe grehe nebomo se neuredni sturili, te S. proshne delleshni ratat , pred katerim obari nass è Maria. Amen.

[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

NA DVANAIS TO

NEDELO PO S TROYCI. Insidit in latrones : quietiam defpoliaverunt eum , @ge

plagis impositis abierunt, Semi virvo relicto. le padel mej Rasbojnike: ty so ga slejKli, inu Stepli, inu so shli prozh, ter pul mertviga so pustili leshati.

Luc. 6. 10.

[ocr errors]

I Adar fim jest premishloval v’Kakushnim reunim stanu,

sdaj se ta svejt najde, fim mislil de shiher ga morem temu danashnimu reunimu zhloveku perglihat, inu od njega rezhi. Incidit in latrones: qui etiam despoliaverunt, de plagis impositis abierunt , semiuiuo reliéto. Sakaj nej sadosti de víhe tulikain leist ta saurashna vojska tèrpi, Katera te nar lepshi deshele je poshgala, ampak she na daneshni dan po celli Europi drusiga se neshlishi ampak bobny, pishale, inu trobente, Katere vkup sholnerje Klizheio, inu sbiraio , inu vsy h’shkodi tiga vshe pul Konzhaniga svejta se perpraulajo, inu Kar vojska nekonzha, ty silini potressi pak hozheio Konzhati, inu resmetati, inu Kar vojska, inu potressi nemorio Konzhati, ta grosna Kuga sheli poshrejti, inu pomorit. Gvishnu de Kadar sim vse letu premishloval sim se bil preStrashil, inu namenil, Kakor en drugi donas hude zajtinge ofnanit reKozh. Adhuc 40. dies, et Mundus subuertetur. Konz ie tiga greshniga (vejta , je vshe djanu s’namy ò moy lubi N. N. ! Nashe pregrehe fa vshe taku teshke ratale, de Bug yh nemore vezh terpèti, satorai zhakajmo li de en dan se bodo oblaki pretargali, inu vse potopili Kakor ob zhassu Noessa,ali pah na naglim bo zhes nass ta shveplenski ogin prishal, inu nass poshgal, Kakor Sodomo, inu Gom moro, ali pakena Kamenitna tozha se bo s’Nebels ressula

lon. 3o.

inu vse pobila, Kakor ob zhassu Cessarja Caligula, saKaj nashi grehi so preveliki, satorai tudi ena preveliKa shtrajfingaima zhes nafs priti, de to nasho boganarodno Babilonio bo Konzala; inu cu drivu, Kateru en takushn hud sad pernesse, more poseKanu biti, inu se meni salu sdi, de vshe sim shlishalta glass pred stolam Rihtarja Nebeshkiga. Suc- Luc. 13. cidite , fuccidite eam ut quid fruftra terram occupat. Înu glass teb Angelzu. Transea mus ex ijs ædibus , transeamus. Katere bessede se so nekedaj shlishale v lerufalemi, Kadar taistu greshnu Mestu je imelu Kozhanu biti. Savolo tiga sin se bil perpravil Klagovati zhes ta reuni svejt, dokler vshe pul mertuiga inu Konzhaniga vidim, Kakor nekedai Hieremias Prerok se je jokal zhes tu greshnu Mestu Ierusalem, reKozh: Cogitauit Dominus dissipare murum filiæ Sion, tetendit funi- 1er. 2. culumsuum: & non avertit manum suam à perditione. Ali vener S. Ambrosh je bil prishal mene potroshtat s'taistimi bessedamy, Katere Sam G. Bug je govuril. Delebo hominem à facie terr&. Kir S. Ambrosh taku sameraka : De- Lib. de lebo, dicit omnem carnem non à terra , fed à facie terra; de- Noe. lebo tamquam apices litterarum, qui delentur fine fraude librorum ; delebo inquis hominem de libro terra, ut fcribam in libro uitæ . Tuje Bug nass s'voio shibo vdari de bi se pobulshali, inu ni Kar de bi nass hotel pogubiti, inu raunu letu bote s’Boshjo pomozhio danass shlishali.

Vsy my dobru vejmo, de en sastopem Arzat hitrei, inu gvishnishi to glaboko, inu nevarno rano osdravi s’ogniom, inu shelesom, Kakor pak s'shaubo, inu s'flaishtrom. De ta dobri Pafter hitreshi svoie ouzhize v’hleuh spravi s'shibo, Kakor pak s’pishauKo. De en Krajl bo vezh opravil s’mezham te pravize , Kakor s’rosho re dobrute. Glihi vishi stury G. Bug s'namy KaKor en sastopen Arzat, Kadar hozhe rane nashih dush osdravit, nuzi ogin, inu shelelu teh shtraj. fing.Inu KaKor en dobritlivi Pafter sheli (voie Kardellu v'Nebu spravit, inu cell svejt poKoren njegouim S. Sapuvidam sturiti, fatorai nuza shibo, inu mezh teh shtrajfing, dokler bulshi arznie se nenajde sa nasho duhouno bolesan. Pi

« PrejšnjaNaprej »