Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja

Sprednja platnica
Založba ZRC, ZRC SAZU, 1. jan. 2008 - 222 strani
V monografiji so prvič celovito obravnavani slovenski lirski cikli z literarnozgodovinskih, teoretskih in lingvističnih vidikov. Avtorica analizira ravnine literarnega diskurza, ki presegajo posamezno besedilo in ga vključujejo v nadrejene kompozicije, med katere poleg cikla sodijo še knjižni razdelek, zbirka, serija itn. Cikel opredeljuje v glavnem z vidika besediloslovja in sistemske teorije kot drugotno, intencionalno sestavljeno »besedilo besedil«. Zato se loteva temeljite, na interpretacijah tekstov utemeljene razčlembe medpesemske kohezije in koherence in s sistemske perspektive preučuje tiste strategije literarne produkcije in distribucije, ki prispevajo k formiranju ali razpadanju ciklov glede na medije distribucije (od revije do pesniške zbirke) oziroma glede na različne interese akterjev literarnega sistema.

Iz vsebine knjige

Vsebina

741
11
Modifikacija lirike v ciklu
33
Večdelna pesem pesnitev in cikel
71
Avtorske pravice

23 preostalih delov ni prikazanih

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki