Dežela - knez - stanovi: oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518

Sprednja platnica
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 - 366 strani
Znanstvena monografija Dežela - knez - stanovi obravnava proces formiranja kranjskih deželnih stanov v času, ko so dosegli institucionalno trdnost in vzpostavili konstruktivno politično ravnotežje z deželnim knezom. Osrednji del rekonstruira sestavo kranjskih stanov v prvem stoletju njihovega obstoja in delovanje deželnega zbora do smrti cesarja Maksimilijana I. Monografija zajema skoraj dve stoletji poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške politične in ustavno-pravne zgodovine (okvirno od leta 1335 do leta 1518), pri čemer se ne omejuje zgolj na deželo Kranjsko, temveč jo smiselno povezuje z drugimi habsburškimi deželami. Gre za prvo kompleksno predstavitev te problematike, ki temelji na široki paleti virov in primerjavah z razvojem v sosednjih deželah. Knjiga ima enajst glavnih poglavij.

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

PREDGOVOR
9
VIRI
27
Najpomembnejše objave virov
52

18 preostalih delov ni prikazanih

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki