Historični seminar, Količina 1

Sprednja platnica
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994 - 327 strani

Knjiga je zbornik štirinajstih izbranih besedil razprav, ki so jih v obliki predavanj na seminarju predstavili domaèi tuji avtorji. Zbornik je razdeljen na dva dela. Prvi je posveèen teoretskim vprašanjem zgodovinopisja, med katerimi so v ospredju odnos kulturne in totalne zgodovine, problem opredelitve pojma mikrozgodovine in spremembe v razumevanju historiène antropologije. V drugem delu pa se avtorji lotevajo razliènih konkretnih zgodovinskih tem ali dogajanj, pri èemer posebej izstopajo tiste, ki navadno niso deležne veèje pozornosti zgodovinarjev, kakor npr. zgodovina loterije in iger na sreèo ali spolno obnašanje neporoèenih v kmeèki družbi okrog leta 1800. Knjigo posebej bogati interdisciplinarno povezovanje, saj so svoje poglede na zgodovino prispevali tudi pisci s podroèja sociologije in etnologije.

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Oto Luthar
13
Cultural History and Total History
31
Michael Mitterauer
57
Avtorske pravice

9 preostalih delov ni prikazanih

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki