Kriza revije "Dom in svet" leta 1937: zbornik dokumentov

Sprednja platnica
Marjan Dolgan
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001 - 471 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Ena najpomembnejših slovenskih literarnokulturnih revij prve polovice 20. stoletja, Dom in svet, je doživela svojo najhujšo krizo leta 1937. Njen glavni urednik France Koblar je objavil Kocbekovo Premišljevanje o Španiji, ki je interpretiralo spopad med levico in desnico v španski državljanski vojni. Buren odmev ni povzroèil le odstavitve uredništva, ampak tudi razcep slovenskega katoliškega tabora. Ta dogodek pomeni zaèetek razkola slovenskih politiènih sil, ki je dosegel vrh med drugo svetovno vojno in po njej.

Prvi, uvodni del zbornika prinaša spominske zapise o tej krizi, drugi, tretji in èetrti del pa spise, ki so neposredno povezani s krizo revije. Spisi drugega dela se veèinoma nanašajo na polemiko o tako imenovanem »križarskem« gibanju, kar je sprožilo zaèetek krize Doma in sveta. Ta se je stopnjevala ob problematiki španske državljanske vojne – spise o njej in reviji prinaša tretji del knjige – in se razmahnila ob vprašanju obstoja Doma in sveta; dokumente o tej fazi krize pa prinaša èetrti del knjige.

Èlanki so že bili objavljeni pred pol stoletja, vendar so danes te publikacije zelo redke in težko dostopne, zato je bil njihov ponatis nujen. Prviè pa so v zborniku objavljeni daljši zapis takratnega glavnega urednika revije Franceta Koblarja ter dokumentacija in korespondenca iz njegove zapušèine.

Zbornik je veènamenski, zato ne bo koristil samo literarnim zgodovinarjem, temveè tudi zgodovinarjem politiènega dogajanja, sociologom in kulturologom.

Opombe so delo Ane Koblar Horetzky, spremno študijo je prispeval Matija Ogrin, ki je uredil tudi drugo, popravljeno in prek spleta prosto dostopno izdajo v formatu tei (2010).

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvod
5
SPOMINSKI ZAPISI O KRIZI REVIJE DOM IN SVET I France Koblar Dom in svet
9
Dom in svet
21
Avtorske pravice

19 preostalih delov ni prikazanih

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki