O storitvi Google Iskanje knjig
Pregled
Misli in mnenja
Splošna pomoč

Partnerski program
Za založnike in avtorje
Včlanite se zdaj
Pomoč za partnerje

Knjižnični projekt
Pregled
• Knjižnični partnerji
Pomoč za knjižničarje

Knjižnični partnerji

Bavarska državna knjižnica

»Z današnjo objavo odpiramo našo knjižnico svetu in približujemo resnični namen knjižnic – odkrivanje knjig in znanja – odločilni korak bliže v digitalno dobo. To je vznemirljiva pobuda, s katero želimo bralcem po svetu pomagati pri odkrivanju bogate literarne tradicije Nemčije prek interneta in jim omogočiti dostop do nje – kadar koli in kjer koli želijo.«

-Dr. Rolf Griebel, generalni direktor Bavarske državne knjižnice

Več o sodelovanju Bavarske državne knjižnice pri projektu [v nemščini].

Univerza v Kolumbiji

»Naše sodelovanje pri knjižničnem projektu Google Iskanje knjig bo bistveno razširilo že sedaj obsežne digitalne vire, ki jih zagotavljajo knjižnice,« je dejal James Neal, podpredstojnik Univerze v Kolumbiji za informacijske storitve in univerzitetni knjižničar. »Knjižnicam bo omogočilo, da bodo lahko literarnim učenjakom in raziskovalcem po vsem svetu ponudile še večji del svojih izjemnih arhivskih in posebnih zbirk na način, ki bo na koncu spremenil naravo raziskave.«

-James Neal, univerzitetni knjižničar in podpredstojnik za informacijske storitve na Univerzi Kolumbija.

Več o sodelovanju Univerzi Kolumbija pri projektu.

Odbor za institucionalno sodelovanje (CIC)

»Partnerstvo z Googlom je ena najbolj ambicioznih akcij v zgodovini odbora CIC in pripravlja prizorišče za presenetljivo preobrazbo knjižničnih storitev in dostopa do informacij. Te vire odpiramo tako kot skupno dobrino, ki si jo delijo univerze, kot tudi kot javno dobro, ki je širše dostopno. "

-Barbara McFadden Allen, direktorica odbora CIC

Več o sodelovanju CIC pri projektu.

Knjižnica univerze Cornell

Raziskovalne knjižnice so danes neločljivi partnerji pri akademskih prizadevanjih, saj podpirajo raziskave in učenje. Prav tako služijo javnemu dobremu, saj olajšajo dostop do del največjih umov sveta. Knjižnica univerze Cornell je kot pomembna raziskovalna knjižnica ponosna, da se lahko pridruži sorodnim ustanovam v partnerstvu z Googlom. Zaradi te povezave se je precej skrajšal čas in zmanjšal napor, povezan z zagotavljanjem celotnih akademskih virov v internetu."

-Začasna knjižničarka Univerze Cornell Anne R. Kenney

Več o sodelovanju Univerze Cornell pri projektu.

Harvardska univerza

Novo stoletje nudi pomembne nove priložnosti knjižnicam, tudi harvardski, in posameznikom, ki jih uporabljajo. Sodelovanje med velikimi raziskovalnimi knjižnicami in Googlom bo ustvarilo pomembno javno dobro in bo koristilo študentom, učiteljem, akademikom in bralcem vsepovsod. Projekt izkorišča moč interneta, da uporabnikom omogoča prepoznati zanimive knjige tako natančno in hitro, kot si prej sploh ni bilo mogoče predstavljati. Uporabniki bodo nato napoteni do knjig v lokalnih knjižnicah ali na povezavo za nakup pri založnikih in v knjigarnah. Za knjige v javni domeni pa bo dostop še širši.«

– Sidney Verba, direktor harvardske univerzitetne knjižnice

Več o sodelovanju Harvarda pri projektu.

Knjižnica univerze Ghent

Navdušeni smo, da lahko s tem projektom odpremo svoje knjige in knjižnico svetu. To je krasna pobuda, da bi pomagali bralcem – kjer koli že so – odkriti del belgijske in evropske bogate literarne tradicije ter kulture in jim omogočiti dostop do nje. Poleg tega bomo kmalu začeli večletni projekt prenove stavbe knjižnice, in medtem ko bodo njena vrata zaprta, bodo knjige študentom in akademikom odprte s pomočjo storitve Google Iskanje knjig.«

– Sylvia Van Peteghem, glavna knjižničarka, knjižnica Univerze Ghent

Več o sodelovanju Univerze Ghent pri projektu [v nizozemščini].

Knjižnica Univerze Keio

Googlov projekt nam omogoča, da svoje zbirke predstavimo vsemu svetu, tako bodo naše knjige prispevale k raziskavam in izobrazbi v globalnem merilu. Našo univerzo je leta 1858 ustanovil Yukichi Fukuzawa, za katerega je znano, da je bil predan širjenju informacij in medijev za napredek sodobne Japonske. Tako je Keio idealna izbira za prvo japonsko knjižnico, ki sodeluje v storitvi Google Iskanje knjig.«

- Profesor S. Sugiyama, direktor, knjižnica Univerze Keio

Več o sodelovanju Keio pri projektu [v japonščini].

Katalonska narodna knjižnica

Nekoč je veljalo, da so samo tisti, ki so obiskali našo knjižnico, lahko »obiskali« naše knjige. Zdaj bo vsakdo, ki ga zanimajo številni naslovi v naših knjižničnih hišah, te lahko našel in do njih dostopal prek interneta – ali pa jih bo samo naključno odkril s preprostim iskanjem indeksa storitve Google Iskanje knjig. To je velikanski korak naprej pri omogočanju bralcem po vsem svetu, da odkrijejo in dosežejo bogato zgodovino katalonske, kastilske in latinskoameriške literature.«

– Dolors Lamarca, direktorica Narodne knjižnice v Barceloni

Več o sodelovanju Katalonske narodne knjižnice pri projektu [v katalonščini].

Newyorška javna knjižnica

Raziskovalne knjižnice Newyorške javne knjižnice je presenetilo, kako tesno se Googlova naloga pokriva z njihovo.Projekt digitalizacije vidimo kot gibanje za preobrazbo dostopa do informacij, zato smo se od njega hoteli ne le učiti, ampak nanj tudi vplivati. Naš odziv je trenutno konzervativen, z omejenim številom zvezkov v odličnem stanju, v izbranih jezikih in v javni domeni. Z ustrezno evalvacijo tega sodelovanja pa ga bomo v prihodnje razširili, česar se že veselimo.«

– David Ferriero, Andrew W. Mellon, direktor in glavni izvršilni direktor raziskovalnih knjižnic, Newyorška javna knjižnica

Več o sodelovanju Newyorške javne knjižnice pri projektu.

Univerza v Oxfordu

Poslanstvo knjižnice Bodleian že od ustanovitve leta 1602 temelji na viziji sira Thomasa Bodleya o knjižnici, ki bi služila svetovni »knjižni republiki«, da bi bile zbirke knjižnice odprte vsem, ki jih potrebujejo. Danes več kot 60 % bralcev, ki uporabljajo knjižnico Bodleian in v njej delajo, nima nobene neposredne povezave z Univerzo v Oxfordu. Googlov knjižnični projekt v Oxfordu priča o tem, da smo stalno zavezani svojemu cilju, omogočiti dostop do naših vsebin akademski skupnosti in širše. Ta pobuda bo nadaljevala vizijo sira Thomasa Bodleyja in etiko knjižnice Bodleian v digitalno dobo, kar bo bralcem po vsem svetu omogočilo dostop do zbirk knjižnice po spletu.«

– Ronald Milne, začasni direktor Oxfordske univerzitetne knjižnice in knjižničar v Bodleyju

Več o sodelovanju Oxforda pri projektu.

Princetonska univerza

Mnoge generacije princetonskih knjižničarjev so se posvečale ustvarjanjuizredne zbirke knjig s tisočerimi temami in v ducatih jezikov. Ko bo tisti del zbirke, za katerega ne veljajo več avtorske pravice, na voljo prek interneta, bo to princetonskim študentom in osebju olajšalo opravljanje raziskav. Z vstopom v partnerstvo z Googlom lahko svojo zbirko delimo z raziskovalci po vsem svetu in ta korak je zelo skladen z neuradnim motom Princetonske univerze: v službi naroda in v službi vseh narodov.«

– Karin Trainer, knjižničarka Princetonske univerze

Več o sodelovanju Univerze Princeton pri projektu.

Stanfordska univerza

Na Stanfordu že leta digitaliziramo besedila, da bi bila bolj dostopna in prikladnejša za iskanje, toda pri knjigah – v nasprotju z akademskimi publikacijami – je bil obseg teh prizadevanj močno omejen iz tehničnih in iz finančnih razlogov. Googlova pobuda katapultira našo efektivno digitalno produkcijo iz butične ravni na resnično industrijsko raven. S tem in podobnimi programi namerava Stanford podpirati učenje in spodbujati inovacije.«

Michael A. Keller, univerzitetni knjižničar

Več o sodelovanju Stanforda pri projektu.

Kalifornijska univerza

Ko smo odklenili bogastvo informacij, ki jih ohranjamo v naših knjižnicah, in ga izpostavili najnovejšemu, kar ponujajo iskalne tehnologije, smo na Kalifornijski univerzi nadaljevali svoje delo, to je izkoriščanje tehnologije in knjižničnih zbirk v podporo raziskavam, učenju, skrbi za paciente in delovanju v kulturi. V tem novem svetu bodo ljudje povezovali informacije in ideje, ki do sedaj niso bile dostopne, ter tako narekovali hitrost inovacij na vseh področjih življenja – akademskem, ekonomskem in državljanskem – hkrati pa bodo velike svetovne knjižnice bolje izkoriščene.

Z digitalnimi kopijami vsebine naših knjižnic bomo zaščiteni tudi pred hudo izgubo, ki bi jo utrpeli tisoči avtorjev, založnikov in bralcev, če bi npr. prišlo do naravne katastrofe. Kdor dvomi o učinkih takšne katastrofe na naš kulturni spomin, se mora ozreti le v bližnjo zgodovino in na opustošenje, ki ga je orkan Katrina povzročil v naših sestrskih knjižnicah v zalivskih državah.

Kot ustanova, ki je te ogromne zbirke ustvarila kot javno dobro in z javnim zaupanjem, lahko rečemo, da je bil vstop v partnerstvo Googlovih knjižnic prava odločitev.«

– Daniel Greenstein, izredni podpredstojnik za akademske informacije in univerzitetni knjižničar

Več o sodelovanju Univerze v Kaliforniji pri projektu.

Univerza Complutense v Madridu

Knjige, za katere so potekle avtorske pravice in ki so bile prej na voljo le ljudem, ki imajo dostop do knjižnice Univerze Complutense v Madridu, ali tistim, ki so si tako potovanje lahko privoščili, bodo zdaj dostopne vsakomur z internetno povezavo, od kjer koli. Našo knjižnico dobesedno odpiramo svetu. Priložnosti za izobraževanje so fenomenalne in navdušeni smo, da pri tem projektu sodelujemo z Googlom.«

– Carlos Berzosa, rektor

Več o sodelovanju Univerze Complutense v Madridu pri projektu [v španščini].

Univerzitetna knjižnica Lausanne

»Knjige, za katere so potekle avtorske pravice in ki so bile prej na voljo le ljudem z dostopom do univerzitetne knjižnice Lausanne, bodo zdaj na voljo vsakomur z internetno povezavo, od kjer koli. Našo knjižnico dobesedno odpiramo svetu. Priložnosti za izobraževanje so fenomenalne in navdušeni smo, da pri tem projektu sodelujemo z Googlom.«

-Hubert A. Villard, direktor kantonske in univerzitetne knjižnice Lausanne

Več o sodelovanju univerzitetne knjižnice Lausanne pri projektu [v francoščini].

Michiganska univerza

Projekt z Googlom je jedro našega poslanstva odlične javne univerze: širiti napredek znanja – tako na ozemlju univerze kot zunaj njega. Ko smo vstopili v to partnerstvo, s katerim je vsebino naše knjižnice mogoče iskati z Googlom, je Michiganska univerza postala posrednik v pobudi, ki korenito poveča dostopnost informacij javnosti. Michiganska univerza ta projekt sprejema kot sredstvo, s katerim bodo informacije postale tako široko dostopne in prikladne, kot je le mogoče. Še več, knjižnica Michiganske univerze se je lotila tega pionirskega partnerstva iz številnih zelo umestnih razlogov:

  • Menimo, da ta dejavnost presega le zagotavljanje osnovnega dostopa do knjižničnih zbirk, naznanja tudi bistveno preobrazbo, ki bo univerzitetni knjižnici omogočila, da gradi na temeljnih knjižničnih storitvah novega tisočletja in jih prerodi.
  • S tem delom bodo omogočeni novi načini iskanja in dostopanja do knjižničnih vsebin, saj se bodo naše zbirke odprle našim lastnim uporabnikom in ljudem po vsem svetu.
  • Čeprav že več let izvajamo obsežno, ohranitveno pretvorbo gradiv v knjižnični zbirki in smo med raziskovalnimi knjižnicami vodilni na področju digitalnega ohranjanja, pa vemo, da je pretvorba v takem obsegu mogoča le skozi tovrstna partnerstva. Naš program je močan in uspeva nam digitalizirati približno 5000 knjig na leto. Vseeno pa bi pri tej hitrosti trajalo več kot tisoč let, da bi digitalizirali svojo celotno zbirko.«

John P. Wilkin, izredni knjižničar univerze

Več o sodelovanju Univerze v Michiganu pri projektu.

Teksaška univerza v Austinu

Univerzitetne knjižnice v naši družbi imajo pomembno poslanstvo zbiranja informacij o celotnem spektru človeškega znanja in zagotavljanja dostopa do njih. Naše knjižnice so odgovorne tudi za učinkovito ohranjanje tega znanja in zagotavljanje, da bo dostopno dolgo časa. Na Teksaški univerzi v Austinu smo globoko predani vsem tem ciljem in verjamemo, da bomo s sodelovanjem pri tej pobudi pripomogli k izpolnjevanju teh odgovornosti tudi v daljni prihodnosti.«

Fred Heath, podpredstojnik in direktor knjižnic

Več o sodelovanju Teksaške univerze v Austinu pri projektu.

Virginijska univerza

Knjižnica Virginijske univerze je med prvimi utirala pot digitalizaciji gradiv v javni domeni. Leta 1992 smo začeli s tiskanimi besedili in osebje ter študenti so hitro odkrili, da lahko davno pozabljena gradiva, ki jih ne tiskajo več, dosežejo nova občinstva in spodbudijo nove raziskave. Pogosto smo govorili o popolnoma digitalnih knjižnicah, zdaj pa smo, po zaslugi tega partnerstva, temu še korak bližje.«

Karin Wittenborg, univerzitetna knjižničarka, Virginijska univerza

Več o sodelovanju Univerze v Virginiji pri projektu.

Univerza Wisconsin – Madison

Združene knjižnične zbirke Univerze Wisconsin – Madison in knjižnice Wisconsinskega zgodovinskega društva tvorijo eno največjih zbirk dokumentov in zgodovinskih gradiv v Združenih državah. S tem prelomnim partnerstvom z Googlom Wisconsin prevzema vodilno vlogo pri ohranjanju del v javni domeni za prihodnje rodove in široko odpira vrata knjižničnih virov za izobraževalne in raziskovalne namene. To prizadevanje resnično ponazarja vizijo wisconsinske ideje – zamisel, da so meje univerze neskončne. Wisconsinske knjižnice stopajo po teh stopinjah. Googlova pobuda za digitalizacijo bo omogočila knjižnicam, da razširijo dostop do gradiv v javni domeni, ki so bila do zdaj dostopna le v knjižnicah. Mnoga od teh gradiv so redka in edinstvena, kar široki javnosti daje bogat, odprt vir informacij za izobraževalne, raziskovalne in splošne namene.«

Edward Van Gemert, začasni direktor, knjižnice Univerze Wisconsin – Madison

Več o sodelovanju Univerze Wisconsin – Madison pri projektu.

©2011 Google – Domača stranO GoogluPravilnik o zasebnosti