O storitvi Google Iskanje knjig
Pregled
Misli in mnenja
Splošna pomoč

Partnerski program
Za založnike in avtorje
Včlanite se zdaj
Pomoč za partnerje

Knjižnični projekt
Pregled
Knjižnični partnerji
Pomoč za knjižničarje

Kaj boste videli, ko boste iskali v storitvi Google Iskanje knjig

Celotni ogled  |  Omejen predogled  |  Prikaz kratkega opisa  |  Predogled ni na voljo 

Vsaka knjiga ima tudi stran »O knjigi« z osnovnimi bibliografskimi podatki, npr. z naslovom, avtorjem, datumom objave, dolžino in temo. Pri nekaterih knjigah boste mogoče videli dodatne informacije, npr. ključne izraze, navedbe knjige v akademskih publikacijah in drugih knjigah, naslove poglavij in seznam sorodnih knjig. Pri vsaki knjigi boste videli povezave, ki vas napotijo v knjigarne, kjer lahko to knjigo kupite, in knjižnice, kjer si jo lahko izposodite.

Celotni ogled

Knjige si lahko ogledate v celotnem ogledu, če so zanje potekle avtorske pravice ali če je založnik ali avtor dovolil, da je knjiga vidna v celoti. V celotnem ogledu si lahko ogledate vsako stran v knjigi, in če je knjiga v javni domeni, lahko prenesete, shranite in natisnete različico v obliki PDF, da jo preberete, kadar želite.

Omejen predogled

Če je založnik ali avtor dal dovoljenje, lahko vidite omejeno število strani iz knjige kot predogled.

Prikaz kratkega opisa

V prikazu kratkega opisa so, podobno kot na kartici knjižničnega kataloga, vidne informacije o knjigi ter nekaj odlomkov – par stavkov, ki prikazujejo vaš iskalni pogoj v kontekstu.

Predogled ni na voljo

Vidite le osnovne informacije o knjigi, kot na kartici knjižničnega kataloga.

©2011 Google – Domača stranO GoogluPravilnik o zasebnosti